Nabídka naší výrobny lahůdek

Marketingový souhlas

Uděluji tímto svůj souhlas se zpracováním osobních údajů družstvu JEDNOTA, spotřební družstvo v Pardubicích, IČ: 000 32 166, se sídlem 17. listopadu 235, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, Doručovací číslo: PSČ 532 26 Pardubice, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, sp. zn.: DrXVIII 353 jako správci v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa za účelem zasílání obchodních a marketingových sdělení, zejména informací týkajících se produktů, pořádaných akcí a další nabídky družstva. Právním základem pro uvedené zpracování je tento souhlas se zpracování osobních údajů, který je udělován na dobu 5 let anebo do jeho odvolání. 

Souhlas se zpracováním osobních údajů uděluji dobrovolně a beru na vědomí, že mám právo jej kdykoliv odvolat zasláním emailu na adresu hauslerova@jednotapce.cz nebo kontaktováním družstva na výše uvedené adrese písemně, případně je možné na uvedených adresách kontaktovat družstva pro více informací. 

Potvrzuji, že jsem byl/a před udělením souhlasu informován/a o zpracování osobních údajů, včetně práv, která mi v této souvislosti náleží, prostřednictvím oznámení o zpracování osobních údajů, které je dostupné v sekci Oznámení o zpracování osobních údaů.